terug / return 
Wandelen in Oekraïne (1e deel)
Hiking in Ukraine (part 1)


[Klik foto voor de volgende foto]
Centrum van de Oost-Poolse stad Przemysl // Center of the eastern Polish city of Przemysl

Jaren geleden wilde ik al naar Oekraïne maar het kwam er nooit van omdat toen nog een visum vereist was. Nu valt mijn bezoek aan Oekraïne precies samen met de ongeregeldheden welke dit land het afgelopen jaar geplaagd heeft. Ook de vliegramp met een toestel van Malaysia Airlines-vlucht MH17 en de spanningen tussen het Westen en Rusland i.v.m. de situatie kan niemand ontgaan zijn...
De busreis van Den Haag naar Polen is met Eurotrans. In Legnica is een overstap op de bus die verder gaat naar de Oost Poolse stad Przemysl
In Przemysl verblijf ik na de lange busreis van 24 uur een nachtje in het Europejski hotel

Years ago I wanted to Ukraine, but I have never been ther because you needed a visa that time. Now my visit to Ukraine is at the same time with the unrest which has plagued the country in the past year. Also, the plane crash of Malaysia Airlines flight MH17 and dissension between the West and Russia concerning the situation...
In Legnica I have to change bus that goes to the eastern Polish city of Przemysl
In Przemysl I stay a night in the hotel Europejski after a long bus trip of 24 hours
1
>

Lviv

’s Nachts 04:00 uur gaat mijn trein vanuit Przemysl naar het Oekraïense Lviv. Het Europejski hotel ligt direct naast het station dus dat is makkelijk. Wanneer ik de trein in stap blijk ik een slaapcoupe te krijgen, kan ik toch nog even liggen.
In de trein wordt ik gecontroleerd door de Oekraïense douane. Zonder vragen of controle van mijn bagage wordt ik het land toegelaten.
Ik kom vroeg aan in Lviv en de vuilophaaldienst rijdt net langs wanneer ik het station uit loop en op zoek ga naar een telefoon winkel voor een SIM-kaartje

At night 4 AM my train goes from Przemysl to the Ukrainian city of Lviv. The Europejski hotel is right next to the station so that's easy. In the train I was controlled by the Ukrainian customs. Without asking or checking my luggage, I pass the border. I arrive early in the morning in Lviv. I walk out of the station and walk to a phone shop to buy a SIM card
5
>

6
>

Ivano-Frankivsk

In Lviv vind ik een taxichauffeur die mij naar het 130 km verderop gelegen Ivano-Frankivsk brengt. Bij aankomst waan ik me even in een andere wereld, er is een groot verschil met het platteland, er zijn zoveel mensen op straat. Straatnamen zijn geschreven in het cyrillisch alfabet en ik moet uitzoeken waar ik me precies bevind om het hotel te lokaliseren

In Lviv I find a taxi driver who takes me to Ivano-Frankivsk, located 130 km away. When arrived, I imagine myself in another world, there is a big difference with the country side. There are so many people on the streets, street names are written in the Cyrillic alphabet, and I need to found out where I am standing exactly for localize my hotel
7
>

Het gezellige centrum van Ivano-Frankivsk // The great center of Ivano-Frankivsk 8
>

’s Avonds is het mogelijk in de straten van Ivano-Frankivsk om met een boog op een portret van de Russische president Poetin te schieten. Dit zal te maken hebben met de onrust in het oosten van Oekraïne waar een groot deel van de bevolking zich wil aansluiten bij Rusland

In the evening it is possible in the streets of Ivano-Frankivsk to shoot with a bow on a portrait of the Russian President Putin. This will have to deal with the unrest in eastern part of Ukraine where a large part of the population will connection to Russia
9
>

Idyllisch plaatje geschoten in Ivano-Frankivsk -zie de twee poppenmeisjes aan komen lopen-

Idyllic picture shot in Ivano-Frankivsk -see two dolls girls come walk-
10
>

Na een overnachting in Ivano-Frankivsk ga ik met de taxi naar het 32 km verderop gelegen Nadvirna. Dit plaatsje ligt aan de voet van de bergen, hier begint maar 17-daagse wandeling. Ik zal nog de gehele dag over de weg lopen richting het plaatsje Bystrytsya

After staying a night in Ivano-Frankivsk I go by taxi to Nadvirna, located 32 km away. This town lies at the foot of the Carphatian mountains and here begins my 17-day walk. I walk the whole day on the road towards the town Bystrytsya
11
>

Bij Zelena hoop ik een weggetje binnendoor te vinden om uiteindelijk bij de rode route tussen Osmoloda en Bystrytsya uit te komen

In Zelena I hope to find I road accross to arrive at the red route between Osmoloda and Bystrytsya
12
>
Afgelopen nacht, mijn eerste nacht in de tent in dit nog onbekende land was even wennen. Tijdens het zoeken afgelopen avond naar een kampeerplekje hoor ik gebrul in het bos terwijl ik steil het bospad omhoog loop. Ik zie een soort hutje langs het bospad. Het blijken mannen te zijn die met behulp van paarden bomen uit het bos trekken. Later, nadat ik mijn tent heb opgezet hoor ik plots een auto over het weggetje voorbij komen terwijl ik hier toch niemand meer verwacht. De auto stopt precies op korte afstand van mijn tent. Later hoor ik stemmen in het bos en besluit tijdens schemer mijn tent toch in te pakken en te zoeken naar een andere kampeerplek. Ik ziet ineens rook in het bos maar het is een achtergelaten kampvuurtje aan de kant van de weg.
Wanneer het donker is geworden lukt het me maar niet een geschikte vlakke kampeerplek te vinden tot ik verderop midden in de bergen een keet ziet staan waar een aangelijnde hond tekeer gaat wanneer die mij ziet aankomen lopen. Er blijken in de keet vier houthakkers te overnachten, ik loop er snel voorbij.
Uiteindelijk vind ik toch een kampeerplekje langs het bospad en zet ik het donker de tent op. Na een vervelende nacht waarbij ik weinig slaap kom ik
’s morgens in een vriendelijke omgeving waar ik een kop thee zet

Last night was the first in my tent in this unknown country. While searching last night for a camping spot I hear roaring in the woods while I walk up the steep path. I see a sort of hut along the forest path. The men pulling trees out of the forest with horses. Later, after I set up my tent, I suddenly hear a car passing on the road where I really not expected anyone. The car stops just a short distance from my tent. Later I hear voices in the woods and decides to pack up my tent quickly and look for another campsite. I suddenly see smoke in the woods, it is a left behind campfire on the side of the road.
It has become dark, but I fail to find a flat pitch to put up my tent.
After long seaching I found a campsite along the path and put up my tent in dark.

Ik raak helaas verdwaald in deze grote bossen en loop een gehele dag de verkeerde kant uit richting Stara Huta in plaats van naar Osmoloda. Een GPS zal wel makkelijk zijn en ga ik dan ook aanschaffen voor de volgende trektocht

Unfortunately, I get lost in this big woods and walk all day in the wrong direction towards Stara Huta instead of Osmoloda. A GPS will be easy and I wil buy one for the next trek
14
>

Verder wandelen door de groene bossen // Continue walking through the green forest 15
>

Open plek in het bos met een oude schuur en ook grazen er koeien

Open area in the woods with an old barn and cows graze
16
>

Mooie begroeiing // Beautiful vegetation 17
>

’s Avonds gelukkig een mooie kampeerplek gevonden vlakbij deze hooischuur

Fortunately at evening I found a nice camping spot near the barn
18
>

Ik denk vanwege het geasfalteerde weggetje en de picknickplekken, mooie beelden langs de weg etc. bij Osmoloda te zijn uitgekomen maar heb me enorm vergist

I think because of the tarred road and picnic spots, beautiful statues along the way and more to be close at Osmoloda but I've make a mistake
19
>

20
>

Bloemetje // Flower

Na een goede nachtrust wandel ik verder en hoop het dorpje Osmoloda snel te bereiken. Echter, eindigt het geasfalteerde weggetje en er staat een prachtig groot houten gebouw met een enorme omheining waar net een busje is gearriveerd. De man (soort bewaker) die er staat blijft onbewogen mij recht aankijken wanneer ik hem vriendelijk gedag zeg. Ik loop snel het bos in want volgens mij is hier maffia. Urenlang volg ik mijn kompas dwars door dit bos over de schuine berghellingen

After a good sleep I walk further and hope the village Osmoloda to reach. However, the paved road ends and there is a beautiful large wooden building with a huge fence where just a van has arrived. The man (kind of guard) who state remains impassive look at me right when I say friendly. Goodbye to him I walk quickly into the woods because I think here is Mafia. For hours I follow my compass through the woods on the sloping hillsides
21/22
>

In het bos hangen veel spinnenwebben vol dauwdruppeltjes

In the woods many cobwebs hanging filled with dew droplets
23
>

De weg tussen Stara Huta en Mount Syvulia waar ik na de zware boswandeling op de hellingen uiteindelijk terecht kom

The road between Stara Huta and Mount Syvulia where I'll end up after the heavy walk in the woods on the slopes
24
>

Aan het eind van mijn 3e wandeldag ontmoet voor het eerst andere wandelaars. Ze proberen mij te lokaliseren op de landkaart

At the end of my 3rd day walking first met other hikers. They try to locate me on the map
25
>

Kampeerplekje gevonden hoog in de bergen aan de rand van het bos

Camping SuperSaaS found high in the mountains on the edge of the forest
26
>

Ik nader het East-Carpathian Tourist wandelpad dat ik verder zal volgen

I approach the East-Carpathian Tourist path that I will follow further
27
>

Mount Syvulia (1796 m) 28
>

East-Carpathian Tourist wandelpad tussen Bystrytsya en Osmoloda

East-Carpathian Tourist trail between Bystrytsya and Osmoloda
29
>

East-Carpathian Tourist wandelpad tussen Bystrytsya en Osmoloda

East-Carpathian Tourist trail between Bystrytsya and Osmoloda

Ik tref twee Oekraïners uit Lviv die ik tegemoet loop. Ze zijn stomverbaast om hier een Nederlander te ontmoeten maar vinden dit geweldig

I meet two Ukrainians in Lviv that I walk to meet. They are astonished to encounter a Dutchman but love this
30/31
>

32
>

Even mijn houtbrandertje testen voor wanneer de benzine op is // Even my wood burner test when the fuel runs out 33
>

Prachtige bosbodem // Beautiful forest floor 34
>

East-Carpathian Tourist wandelpad tussen Bystrytsya en Osmoloda

East-Carpathian Tourist trail between Bystrytsya and Osmoloda
35
>

Mount Ihrovets (1778 m) Het lange bospad bergafwaards tussen Mount Ihrovets en Osmoloda

The long forest path downhill, between Mount Ihrovets and Osmoloda
36/37
>

Kampeerplekje midden in het bos 2 km bij Osmoloda vandaan richting het westen

Camping spot in the forest 2 km from Osmoloda away to the west

’s Morgens vroeg wandel ik verder over de weg tussen Osmoloda en Svoboda

Early in the morning I walk along the road between Osmoloda and Svoboda
38/39
>

Toegang tot natuurgebied // Access to nature

De wandelpaden zijn geweldig goed aangeven door dit soort bewegwijzering en kleurmarkeringen op bomen

The hiking trails are great well recorded by this type of signage and markings on trees
40/41
>

Mount Moloda
42
>

43
>

De dag dat ik over het East-Carpathian Tourist wandelpad tussen Bystrytsya en Osmoloda loop tref ik 30 andere rugzaklopers. De andere 16 wandeldagen deze trektocht heb ik slecht 4 andere rugzaklopers gezien

The day I walk across the East-Carpathian Tourist trail between Bystrytsya and Osmoloda I find 30 other runners backpack. The other 16 days of walking this trek I have bad considering four other runners backpack
44
>

Ik wil doorsteken om uit te komen in Svoboda en er blijkt ook hier een goed gemarkeerd bospad te liggen

I want to stabbing to come out in Svoboda and there appears here a well-marked forest lie

Ik wandel de laatste 6 km en voordat ik in Svoboda terecht kom was ik mijzelf in een riviertje en zoek ik een kampeerplekje in het bos

I walk the last 6 miles, and before I get myself into Svoboda I was myself in a river and I am looking for a camping spot in the woods
45/46
>

Het gekozen bospad blijkt over een lengte van 6 km met diepe plassen water te staan

The selected forest turns over a length of 6 km to face with deep pools of water
47
>

Kampeerplekje bij Svoboda // Camping spot at Svoboda 48
>

Wanneer ik ’s morgens tijdens schemer wakker ben hoor ik niet ver bij mijn tent vandaan mensen het bos inkomen. Het is zondag en tot mijn verbazing komen honderden mensen naar Svoboda om paddenstoelen te gaan zoeken in de bossen. Sommige mensen die ik langsloop vragen mij of ik me rugzakken vol paddenstoelen heb!

When I get up in the morning during dusk I do not belong in my tent far away from people the forest income. It's Sunday and to my surprise, hundreds of people to Svoboda to look for mushrooms in the woods. Some people I walk by asking me whether I have backpacks full of mushrooms!
49
>

Het midden in de bossen gelegen dorpje Svobode tijdens zonsopkomst

The middle of the forest village of Svobode during sunrise
50
>

Het midden in de bossen gelegen dorpje Svobode tijdens zonsopkomst

The middle of the forest village of Svobode during sunrise
51
>

In Synevyrs’ka Polyana is een winkeltje waar ik wat eitjes, drinken en tomaten koop. Die lust ik wel na dagen alleen macaroni en instant soepjes te hebben gegeven. Het dorpje is armoedig, ik zie veel huizen maar slechts een enkele auto. Het voornaamste vervoermiddel zijn oude brommers

In Synevyrs'ka Polyana is a shop where I get some eggs, drink and tomatoes for sale. I could eat after days have given alone. Macaroni and instant soups The village is shabby, I see a lot of houses, but only a few cars. The main means of transport old mopeds
52
>

Verder wandelen van Synevyrs’ka Polyana naar Synevyr waar ik de kruising hoop te treffen richting Mizhhir'ya

Continue walking from Synevyrs'ka Polyana to Synevyr where I hope to take direction Mizhhir'ya the intersection
53
>

Bij Synevyr verlaat ik de dichte bossen en kom ik in een meer open landschap terecht met heuvels en prachtige vergezichten! Ik ben terecht gekomen op het Transcarpathian Tourist wandelpad dat ik verder volg tot Volovets

In Synevyr I leave the dense woods and I come across a more open landscape with hills and visit beautiful vistas! I ended up in the Transcarpathian Tourist path that I continue to follow Volovets
54
>

Pad verder richting Mizhhir’ya // Path further direction Mizhhir'ya 55
>

Onderweg zie ik regelmatig een schaapherder met zijn kudde schapen en honden. Zo ook voor me op het pad waar een man bijna door een hond van zijn brommer wordt afgetrokken. Ik daal af naar beneden en loop er dus voor de zekerheid met een grote boog omheen.
Het Transcarpathian Tourist wandelpad ligt door het stadje Mizhhir’ya dat ik al in de verte zie liggen. Ik hoop dat ook daar de routeaanduiding goed zal zijn zodat ik goed uitkom in de beboste bergen voorbij de het stadje

Along the way, I regularly see a shepherd with his flock of sheep and dogs. So for me the path where a man is subtracted. Almost by a dog of his moped I descend down and walk so to be sure with a wide berth.
The Transcarpathian Tourist path lies through the town Mizhhir'ya that I have been in the distance lie. I hope that there's route designation will be so I come good in the forested mountains beyond good the town
56
>

Aangekomen in Mizhhir’ya ontdek ik al snel dat ik hier maar niet te lang moet blijven, althans, bij het busstation waar ik uitgedroogd gelukkig een fles Coca Cola en water kan kopen ziet iedereen er armoedig uit. Ik wordt aangesproken op straat en zelf een fles Coca Cola dragen blijft niet onopgemerkt omdat deze schijnbaar te duur is voor de plaatselijke bevolking. Uitgeput van de al te lange wandeling vandaag loop ik snel verder en ben blij wanneer ik op lantaarnpalen in de straat de markering van het Transcarpathian Tourist wandelpad weer zie die mij regelrecht naar de brug over de Rika rivier leidt zo de bossen in. Thuis had ik hoger op de berg een open plek in de bossen gezien waar ik na een pittige klim steil naar boven een prachtige kampeerplek vind

Arriving in Mizhhir'ya I soon discover that I should not stay here too long, but at least, at the bus station where I got a bottle of Coca Cola and water can buy dehydrated happy everyone looks shabby. I am approached on the street and even a bottle of Coca Cola bear will not go unnoticed because it is apparently too expensive for the local population. Exhausted from the overly long walk today I walk on quickly and am happy when I am on lampposts in the street marking the Transcarpathian Tourist trail again see those straight to the bridge over the river Rika leads me into the woods. At home I had higher up the mountain a clearing in the woods where I saw steeply up a beautiful camping find after a steep climb
57
>

’s Morgens ben ik blij met de eitjes die ik heb bewaard

In the morning I am pleased with the eggs that I have saved
58
>

Het verbaast me maar na een week wandelen heeft het nog steeds niet geregend. ’s Nachts is het windstil, overdag waait het nauwelijks.
’s Morgen hangt er urenlang een dikke laag mist in de dalen waar ik op uit kijk

It amazes me, but after a week of walking, it still has not rained. At night the wind, blowing day it hardly.
In the morning hours, hangs a thick layer of fog in the valleys where I look out
59
>

Zwammen aan een boom verlicht door het zonnetje dat tussen het bladerdek doorschijnt

Fungi on a tree lit by the sun that shines between the canopy
60
>

Bospad dat ik volg vanaf Mizhhir’ya verder omhoog naar Borzhava

Forest path that I follow up further to Borzhava from Mizhhir'ya
61
>
Regelmatig liggen de wandelpaden steil omhoog. Geen uitzonderling is wanneer je 1 - 2 km 25% of zelf 30% schuin omhoog loopt

Regularly lie the steep trails. No exception is when you are 1-2 km 25% or even 30% slanting upwards
62
>

Uit de bossen omhoog boven in de bergen te zijn aangekomen loop ik kilometers door de volledig met bosbesplantjes begroeide bergen.
Helaas tref ik geen water maar na de vochtige nacht is het gras nat en weet ik al snel met een washand een liter water te verzamelen om een kop Latto Matiatto en soep klaar te maken
Het overgrote deel van de bosbessen in al geplukt maar regelmatig zie ik mensen die de gehele dag gebukt staan tot ook de laatste geplukt zijn. Ik zie mensen met emmers vol

From the woods up above to have arrived in the mountains I walk miles through the fully covered with blueberry plants mountains.
Unfortunately, I see no water but after the humid night the grass is wet, and I know soon with a washcloth to collect a cup Latto Matiatto and soup ready to make What a liter of water The vast majority of the blueberries in random but I regularly see people who are suffering throughout the day to be the last picked. I see people with buckets full
63
>

Transcarpathian Tourist wandelpad tussen Mizhhir’ya en Volovets, ook hier perfect aangegeven wandelpaden

Transcarpathian Tourist trail between Mizhhir'ya and Volovets, hiking trails here too perfect set
64/65
>

Prachtige kampeerplek gevonden met een geweldig uitzicht. ’s Avonds loopt een groep mensen terug de berg af naar beneden, zij hebben de gehele dag bosbessen geplukt. ’s Morgens zie ik over het pad dezelfde groep mensen weer naar boven komen

Beautiful campsite found with a great view. In the evening a group of people walking back down the mountain, they picked blueberries all day. In the morning I see the same group of people begin to rise again over the path
66
>

Zonsopkomst gezien vanuit mijn tent

Sunrise seen from my tent
67
>

68
>

Verder wandelen over de Borzhava het Transcarpathian Tourist wandelpad naar Volovets

Continue walking on the footpath to Borzhava the Transcarpathian Tourist Volovets
69
>

Aan het eind van de middag kom ik aan in Volovets waar ik 2 nachten in Victoria hotel zal verblijven

At the end of the afternoon I arrive in Volovets I 2 nights in Victoria hotel will stay
70
>

71
>

Uitzicht vanuit mijn hotelkamer direct naast het station van Volovets.
Na een kleine zoektocht aangekomen bij het hotel vertel ik in mijn best Oekraïens dat ik voor 2 nachten wil blijven. Engels spreken ze hier echt niet. Er is ook een restaurant waar ik goed heb gegeten
Het hotel kost me slechts 6 euro per nacht en de goede maaltijd in het restaurant 3 eurotjes

View from my hotel room right next to the station Volovets.
After a small search arrived at the hotel I say in my best Ukrainian that I want to stay for 2 nights. Speak English, they really do not. There is also a restaurant where I have eaten well
It cost me only 6 euros per night and good meal in the restaurant 3 euros little
72
>

73
>

Hetzelfde merk bier dat overal te koop was in Rusland waar ik 14 jaar terug was

The same brand of beer that was in Russia where I was back over 14 years for sale
74/75
>

Het stadje Volovets is armoedig, dit zijn de wegen en de meeste auto’s die er rijden zijn oude Lada’s

The town Volovets is shabby, these are the roads and most of the cars that are driving his old Ladas
76
>

77
>

Ben na 7 dagen wandelen aangekomen in Volovets door me voedselvoorraad heen dus hier een nieuwe voorraad voor de komende week

'm Walking after 7 days arrived in Volovets through me food supply around here so a new stock for the coming week
78
>

Na 2 nachten in het Victoria hotel te hebben verbleven wandel ik ’s morgens vanuit het stadje eerst een stukje langs het spoor richting het westen

After two nights in the Victoria hotel to have morning stayed I walk from the town first a bit along the track towards the west
79
>

Net als in Roemenië weten Oekraïners niet hoe zij met de natuur moeten omgaan. Vuil ligt langs de wegen, riviertjes zijn ware afvuildumpplaatsen en zelf een openbare vuilstortplaats met duizenden kilo’s plastic ligt open in het bos

As in Romania, Ukrainians do not know how to deal with nature. Dirt is located along the roads, rivers afvuildumpplaatsen his true self and a public dump thousands of pounds of plastic is open in the forest
80
>

Vanaf Volovets verlaat ik het Transcarpathian Tourist wandelpad en loop de bergen over richting de lang gestrekte vallei waar Zhdeniievo gelegen is

From Volovets I leave the Transcarpathian Tourist trail and walk over the mountains toward the elongated valley where Zhdeniievo located
81
>

Bergopwaarts hangt er een dikke mist maar gelukkig is de markering van de paden weer top best

Uphill hangs a thick fog, but luckily the marking of the trails again top best
82/83
>

Even een stukje dwars door de natte vegetatie // Just a bit through the wet vegetation 84
>

Ik struin uren door de bossen maar gelukkig blijft het droog

I searched for hours through the woods but fortunately remains dry
85
>

86
>

Na 14 kilometer over de weg wandelen steek ik bij Pashkivtsi weer de bossen in. Ik zoek de blauwe route maar raak verdwaald. Na een barre tocht dwars door het bos lopend op het kompas kom ik precies uit bij de open vlakte Preluka waar ik een geweldige kampeerplek vind

After 14 kilometers road walk, I stab at Pashkivtsi back into the woods. I am looking for the blue route but get lost. After a grueling journey through the forest walking on the compass I come right out in the open plain Preluka where I find a great campsite
87
>

Verder wandelen via Lyuta, Vyshkaen en Kostryna richting de Slowaakse grens

Continue walking through Lyuta, Vyshkaen and Kostryna towards the Slovakian border
88
>

89
>

Eitjes bakken // eggs frying 90
>

Onderweg // Along 91
>

Appeltjes op de weg // Apples on the way

Hooiberg // haystack
92/93
>

Afslag bij Velykyi Bereznyi richting de Slowaakse grens.
Enkele kilometers voordat ik bij de grensovergang naar Slowakije arriveer wordt ik in een dorpje halt gehouden door een militair. Hij wil me paspoort inzien. In eerste instantie denk ik met een bandiet te maken te hebben en wil verder lopen maar dan zie ik zijn knuppel, pepperspray en pistool hangen. Het verbaast hem dat ik als Nederlander in me korte broek een wandeling door de Karpaten aan het lopen ben. Nadat die wat telefoontjes pleegt mag ik verder gaan en krijg nog een hand ook. Ik blijk schijnbaar geen gevaar te zijn...

Exit at Velykyi Bereznyi towards the Slovakian border.
A few kilometers before I arrive at the border to Slovakia, I halted in a village by a soldier. He wants to see me passport. At first I think to be dealing with a bandit who wants to run but then I see his baton, pepper spray and gun hanging. It surprised him that I am a Dutchman in me shorts strolling through the Carpathians walking. After some calls that commits I may go and get a hand as well. I seem apparently no danger to be ...
94
EINDE DEEL 1 / END PART 1

TERUG / RETURN
Kies op de kaart Slowakije om verder te lezen
Choose on the map Slovakia to forward viewing this hike
deel 2